ป้ายไฟแสดงชื่อด้วย micro:bit

Published on
Tags
 • basic
 • microbit

micro:bit สามารถนำมาทำเป็นป้ายไฟได้ด้วยนะ ซึ่งการเขียนโค้ดแสดงป้ายไฟนี้ น้องๆ จะได้เรียนรู้การแสดงผลตัวอักษรผ่านบล็อก show leds การหน่วงเวลาการแสดงผลโดยใช้บล็อก pause และการทำงานของโปรแกรมต่อเนื่องตามลำดับจากบล็อกสู่บล็อก 🌈

เริ่มต้นกันเลย

 • เปิดโปรแกรม Microsoft MakeCode ขึ้นมาและสร้างโปรเจคใหม่ว่า ป้ายไฟ

new project สร้างโปรเจค ป้ายไฟ

 • สำหรับป้ายไฟปกติแล้วจะแสดงข้อความวนไปเรื่อยๆ ดังนั้นเราจะใช้บล็อก forever เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานวนไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุดได้

makecode1 บล็อก leds ต่อเข้ากับบล็อก forever

 • ป้ายไฟในวันนี้จะแสดงชื่อของเราเอง ซึ่งป้ายไฟของผมก็จะเป็น KARN
 • เริ่มลากบล็อก show leds มาต่อกับบล็อก forever จากนั้นปรับ leds ให้แสดงตัวอักษร โดยแต่ละบล็อกแสดง 1 ตัวอักษรเท่านั้น

makecode2 ปรับบล็อก show leds ให้แสดงตัวอักษร K

 • ต่อตัวอักษรให้เป็นคำตามที่ต้องการ และตรวจสอบผลลัพท์บนบอร์ด micro:bit จำลอง

simulator1 ป้ายไฟแสดงข้อความ KARN

 • จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ตัวอักษรจะวิ่งค่อนข้างเร็ว จนทำให้ตาเรามองมันทันว่าป้ายไฟของเราพยายามจะแสดงคำว่าอะไร
 • เพื่อหน่วงเวลาในการแสดงผลตัวอักษรแต่ละตัวให้ช้าขึ้น ให้เราลากบล็อก pause ระหว่างตัวอักษร

simulator1 บล็อก pause

 • ทดลองปรับเวลาในการหน่วงบนบล็อก pause และสังเกตความแตกต่าง

simulator1 บล็อกคำสั่งที่สมบูรณ์

simulator1 ป้ายไฟที่ปรับความเร็วในการแสดงผลแล้ว

💡 นอกจากการใช้บล็อก show leds มาใช้แสดงตัวอักษร เรายังสามารถใช้บล็อก show string มาใช้แทนได้ด้วยนะ ลองไปทดลองเล่นกันดู

 • เมื่อปรับเปลี่ยนความเร็วในการแสดงผลเป็นที่พอใจแล้ว ที่นี่เรามาโหลดโปรแกรมเข้าไปยัง micro:bit ดู

microbit รันโค้ดป้ายไฟบน micro:bit