ต่อยอดการใช้ Stimulus จัดการ input เพื่ออัพโหลดหลายๆ ไฟล์พร้อมกัน

Published on
Tags
 • ruby
 • rails
 • stimulus

ต้องขอบคุณบทความ Upload Multiple-files With Rails/ ของคุณ Jakob Skjerning ที่ทำให้เราสามารถเห็นรายชื่อไฟล์ที่เราเลือกที่จะใช้สำหรับอัพโหลดได้

สำหรับในบทความนี้ก็จะมาทำการต่อยอดสักเล็กน้อย เนื่องจาก

 1. การที่กำหนด mulitple เป็น true เมื่อเลือกหลายๆ ไฟล์ปรากฏว่าไฟล์ที่เลือกมาแสดงจริงๆ มีแค่ไฟล์แรกไฟล์เดียวเท่านั้น
 2. กรณีที่เราเลือกไฟล์ไปแล้ว เราจะไม่สามารถจะทำการยกเลิกไฟล์ที่เลือกไปแล้วได้

ดังนั้นสิ่งที่เราจะเพิ่มง่ายก็คือ

 1. แทนที่จะเลือกไฟล์แรกเพียงไฟล์เดียว ก็ให้แสดงทั้งหมดซะ
 2. เพิ่มปุ่มสำหรับกดลบไฟล์ที่ได้ทำการเลือกไปแล้ว
 addFile (event) {
  const originalInput = event.target
  const originalParent = originalInput.parentNode
  const newInput = originalInput.cloneNode()

  // [1]. จากโค้ดที่ทำการสร้าง label ชื่อไฟล์จาก originalInput.files[0] ก็เปลี่ยนมาใช้การวนลูปแทน
  Array.from(originalInput.files).forEach(file => {
   const selectedFile = document.createElement("div")
   selectedFile.className = "grid grid-cols-3 gap-4 py-4"
  
   const divElement = document.createElement("div")
   divElement.className = "col-span-2"
   const labelNode = document.createElement("label")
   labelNode.appendChild(document.createTextNode(file.name))
   divElement.appendChild(labelNode)
   selectedFile.appendChild(divElement)

   // [2]. เพิ่มปุ่มโดยใช้ <a> และเขียนโค้ดในการลบไฟล์ดังกล่าวทิ้ง
   const deleteElement = document.createElement("a")
   deleteElement.setAttribute("class", "font-bold text-red-800 cursor-pointer")
   deleteElement.setAttribute("data-action", "multi-upload#removeFile")
   deleteElement.appendChild(this.deleteIcon)
   selectedFile.appendChild(deleteElement)

   originalInput.className = "hidden"
   selectedFile.append(originalInput)

   this.filesTarget.append(selectedFile)
  })

  // Clear value
  newInput.value = ""
  originalParent.append(newInput)
 }

ผลลัพท์ที่ได้ก็จะประมาณนี้