ส่งผ่าน HTML ไปยังแอพด้วย Turbo

Published on
Tags
 • ruby
 • rails
 • turbo

Turbo

เป็นอีกเทคนิค และเครื่องมือหนึ่งที่ถูกพัฒนาออกมาเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับเว็บของเราในขณะที่ submit form โดยแบ่งความซับซ้อนในหน้าเว็บออกเป็นคอมโพเนนต์เช่นเดียวกับการเขียนแบบ SPA และนอกจากนี้ยังสามารถสตรีม partial page ผ่าน Websocket โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเขียน JavaScript เลย

สามารถเข้าไปศึกษาวิธีการใช้ Turbo ได้จากที่นี่ หรือจะดูจากวิดีโอด้านล่างก็ได้นะครับ


โดยส่วนตัวนั้นต้องบอกเลยว่าชอบเทคนิคอันนี้มาก เนื่องจากโดยส่วนตัวไม่ชอบการเขียน JavaScript และเลือกที่จะใช้ HTML มากกว่าการจัดการกับ JSON

ในบทความนี้จะมาลองพัฒนาแอพ Todo โดยใช้ความสามารถของ Turbo กัน มาดูโจทย์ของเรากันก่อนเลย

 • แอพจะมีโมเดล Task ในการเก็บบันทึกสิ่งที่จะทำ (name:string) และ flag สำหรับระบุว่างานนั้นๆ ทำเสร็จแล้วหรือยัง (done:boolean)
 • แอพจะมีเพียงหน้าเดียว แบบเดียวกับ SPA โดยแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ
  1. ฟอร์มสำหรับบันทึก Task ซึ่งจะใช้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลใหม่ หรือแก้ไขของเดิม
  2. ส่วนของการแสดงผล Task ทั้งหมดที่มีการสร้างขึ้นทั้งหมด (Task List)
  3. Task หนึ่งๆ ที่แสดงผลจะมีปุ่มสำหรับคลิกเพื่อแก้ไข (Edit) ปุ่มสำหรับเช็คว่างานนั้นทำเสร็จแล้ว (Done) และปุ่มสำหรับลบ (Delete)
 • แอพสามารถ sync ข้อมูลอัตโนมัติ ไม่ว่าเราจะเปิดหน้าเว็บไว้กี่ tab ก็ตามผ่าน Websocket
 • ใช้ Bulma เพื่อเพิ่มความสวยงาม

  compnents

มาลงมือกันเลย

 • สร้างแอพใหม่ขึ้นมากันก่อน

  $ rails new awesome_todo
  
 • เพิ่ม gem hotwire-rails เข้าไปยัง Gemfile

  ❗️ ที่ใช้เลือกใช้ hotwire-rails นั้นเพราะในแอพต้องการใช้ความสามารถของ Stimulus ด้วยดังนั้นจึงเลือกใช้ gem ตัวนี้ แต่ถ้าต้องการใช้ Turbo เพียงอย่างเดียว เราสามารถเลือกติดตั้ง turbo-rails แทนได้

  # gem 'turbo-rails'
  gem 'hotwire-rails'
  
 • ติดตั้ง gem และ dependency ของ Turbo

  $ bundle install
  # $ rails turbo:install
  $ rails hotwire:install
  

  คำสั่งข้างต้นจะติดตั้งส่วนที่จำเป็นให้กับแอพของเรา ไม่ว่าจะเป็น config สำหรับ Action Cable, include tag ใน layout และ JavaScript ที่ใช้งาน

 • คอมเมนต์ require("turbolinks").start() ใน app/javascript/packs/application.js
 • ตรวจสอบค่าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่จะใช้งาน
 • ติดตั้ง Bulma CSS
 • สร้างโมเดล Task

  $ rails g scaffold Task name:string done:boolean
  
 • เริ่มแก้ไขหน้า index (/app/views/tasks/index.html.erb) ให้มีคอมโพเนนต์ตามที่กำหนดไว้ คือ ส่วนแรกแสดงฟอร์มในการบันทึก และส่วนที่สองแสดงรายการสิ่งที่จะทำ โดยแต่ละส่วนจะถูกครอบด้วย Turbo Frame :new_task และ :tasks ตามลำดับ

  <main class="container">
   <section class="section">
    <h1 class="title">Todo</h1>
  
    <%= turbo_frame_tag :new_task do %>
     <%= render 'form', task: @task %>
    <% end %>
  
    <div class="box mt-2 mb-2">
     <%= turbo_frame_tag :tasks do %>
      <%= render @tasks %>
     <% end %>
    </div>
   </section>
  </main>
  
 • แก้ไข action index ใน app/controllers/tasks_controller.rb

  def index
   @tasks = Task.all
   @task = Task.new
  end
  
 • แก้ไข form สำหรับการบันทึกและแก้ไขข้อมูลใน app/views/tasks/_form.html.erb

  <%= form_with(model: task, local: true) do |form| %>
   <% if task.errors.any? %>
    <div id="error_explanation">
     <h2><%= pluralize(task.errors.count, "error") %> prohibited this task from being saved:</h2>
  
     <ul>
      <% task.errors.full_messages.each do |message| %>
       <li><%= message %></li>
      <% end %>
     </ul>
    </div>
   <% end %>
   <div class="field has-addons">
    <p class="control">
     <%= form.text_field :name, class: "input", placeholder: "สิ่งที่จะทำ" %>
    </p>
    <p class="control">
     <%= form.submit "บันทึก", class: "button is-primary" %>
    </p>
   </div>
  <% end %>
  
 • แก้ไข action create ใน app/controllers/tasks_controller.rb เพื่อใช้ในการบันทึกสิ่งที่จะทำใหม่

  def create
   @task = Task.create!(task_params)
  end
  
 • เพิ่ม action done ใน app/controllers/tasks_controller.rb เพื่อใช้เปลี่ยน flag

   def don
   @task.update!(done: !@task.done)
  end
  
 • แก้ไข action destroy ใน app/controllers/tasks_controller.rb เพื่อใช้ในการลบรายการที่ทำออก

  def destroy
   @task.destroy!
  end
  
 • จะเห็นได้ว่าโค้ดในส่วนของการ render response ข้างต้นนั้นหายไปเลย นั้นเพราะว่าเราจะใช้ความสามารถของ Turbo Stream ในการส่ง HTML ไปยังหน้าเว็บผ่านทาง Websocket แทน ซึ่งเราจะเข้าไปแก้ไขที่ model Task ใน app/models/task.rb

  class Task < ApplicationRecord
   after_create_commit -> { broadcast_append_to :tasks, partial: 'tasks/task', locals: { task: self } }
   after_update_commit -> { broadcast_replace_to :tasks, target: "#{self.class.name.downcase}_#{id}", partial: 'tasks/task', locals: { task: self } }
   after_destroy_commit -> { broadcast_action_to :tasks, action: "remove", target: "#{self.class.name.downcase}_#{id}" }
  end
  
 • เพิ่ม Turbo Stream เข้าไปใน index

  ...
  <h1 class="title">Todo</h1>
  
  <%= turbo_stream_from :tasks %>
  
 • ที่นี้ในส่วนของการแก้ไขรายการสิ่งที่จะทำอันเก่านั้น เราจะใช้ form เดิมที่อยู่ด้านบน ดังนั้นเราจะต้องแก้ไข action edit และ update ใน app/controllers/tasks_controller.rb

  def edit
   respond_to do |format|
    format.turbo_stream { render turbo_stream: turbo_stream.replace(:new_task, partial: 'tasks/turbo_form', locals: { task: @task }) }
   end
  end
  
  def update
   @task.update!(task_params)
   respond_to do |format|
    format.turbo_stream { render turbo_stream: turbo_stream.replace(:new_task, partial: 'tasks/turbo_form', locals: { task: Task.new }) }
   end
  end
  
 • เพิ่ม partial html _turbo_form.html.erb ใน app/views/tasks

  # app/views/tasks/_edit.html.erb
  <%= turbo_frame_tag :new_task do %>
   <%= render 'form', task: task %>
  <% end %>
  
 • เมื่อทดลองใช้งาน form ในการบันทึกหรือแก้ไข จะพบว่าข้อความที่อยู่ใน input ไม่ได้ถูกรีเซทเมื่อมีการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราจะใช้ Stimulus มาช่วยในการ reset ค่าที่อยู่ใน input สร้างไฟล์ turbo_form_controller.js ใน app/assets/javascripts/controllers

 • ใส่ controller เข้าไปใน form

  <%= form_with(model: task, local: true, data: { controller: 'turbo_form', action: "turbo:submit-end->turbo_form#reset" }) do |form| %>
  ...
  

เพียงเท่านี้เราก็จะได้แอพ ​TODO ที่พร้อมใช้งานดังแสดงในวิดีโอด้านล่าง

References