ลองพัฒนา markdown preview

Published on
Tags
  • markdown
  • rails
  • ruby
  • stimulus

ลองมาเพิ่มฟีเจอร์ Markdown Preview ให้กับโปรแกรม Splendid Team ดู โดยใช้ Stimulus เป็นต้วจัดการเหตุการณ์ และ UI

การทำงานของฟีเจอร์

การไหล