ปรับแต่งโค้ดไฮไลท์ใน Jekyll

Published on
Tags
  • ruby
  • jekyll

สำหรับการเขียนบทความที่มีการใส่โค้ดลงไปด้วยนั้น ทำให้ผู้อ่านได้เห็นตัวอย่างเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่ง Jekyll ก็รองรับการแสดงผลโค้ดไฮไลท์เอาไว้ด้วย

Rough คือไลบราลีในภาษา Ruby ที่ถูกนำมาใช้ใน Jekyll ซึ่งรองรับภาษาโปรแกรมมากถึง 176 ภาษา โดยใน Rough ถูกตั้งเป็นค่ามาตรฐานการใช้งานใน Jekyll ตั้งแต่เวอร์ชัน 3 เป็นต่อมา

หลักการทำงาน

Rough จะแปลงโค้ดที่อยู่ใน Markdown ออกมาเป็น HTML ต่างๆ ขึ้นอยู่กับ Token หรือจะอธิายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือองค์ประกอบแต่ละส่วนของโค้ดที่แตกต่างๆ กันออกไป เช่น Keyword, Variable, Whitespace หรือ Error เป็นต้น ซึ่งสามารถดูรายการ Token ได้จาก ที่นี่

Token แต่ละตัวเมื่อถูกแปลงออกมาแล้วจะมี stylesheet ตามรายการ Token Shortname โดยเราจะต้องนำ stylesheet ของ Token ทั้งหมดมาใส่ไว้ใน main.scss เพื่อให้ Jekyll ทำการแสดงผลไฮไลท์ตามที่ต้องการ

Stylesheet ที่รองรับ

Rough มี stylesheet หลากหลายรูปแบบมาให้ด้วยเมื่อทำการติดตั้ง โดยเราสามารถตรวจสอบรายการ stylesheet ที่มีโดยใช้คำสั่ง

$ bundle exec rougify help style

ผลลัพท์ที่ได้จะปรากฏดังแสดงด้านล่าง ซึ่งจะพบว่า Rough ได้เตรียม stylesheet ไว้ให้ใช้งานมากถึง 23 แบบ

...
available themes:
  base16, base16.dark, base16.light, base16.monokai, base16.monokai.dark, base16.monokai.light, base16.solarized,
  base16.solarized.dark, base16.solarized.light, bw, colorful, github, gruvbox, gruvbox.dark, gruvbox.light,
  igorpro, magritte, molokai, monokai, monokai.sublime, pastie, thankful_eyes, tulip

เราสามารถใช้คำสั่งสำหรับส่งออก stylesheet ที่จะใช้ โดยคำสั่ง

$ bundle exec rougify style base16.monokai.dark > styles.css

สำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปรับแต่งเพิ่มเติมตามที่ชอบไม่ว่าจะเป็นฟ้อนต์ ขนาดตัวอักษร หรือสี แต่ถ้าไม่ต้องการปรับแต่งอะไรเพิ่มก็สามารถใช้ stylesheet ที่ export ออกมาได้เลย ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าให้นำเข้า stylesheet ใส่เข้าไปใน main.scss ของโปรเจค จากนั้นดูผลลัพท์การแสดงผลในเว็บบราวเซอร์

Before ก่อนเพิ่ม stylesheet

Before หลังเพิ่ม stylesheet

References