Karn Tirasoontorn

Developer

ถ้าชื่นชอบบทความของผม และอยากให้มีบทความออกมาอีกเรื่อยๆ เป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับ 🧡 💜 👇 Buy Me a Coffee at ko-fi.com